Udtalelser fra bestyrelsen

Selskabet
Udtalelser fra bestyrelsen

Om Hvidbog National hanndlingsplan for leddegigt 1. februar 2016

Hvidbogen er sidste led i et større arbejde, der blev indledt 3-4 år siden med Vision Leddegigt 2020 - en tænketank med eksperter, politikere mv., herunder bl.a. Henrik Røgind. Efterfølgende udviklede to arbejdsgrupper med fokus på henholdsvis sundhedspolitik og arbejdsmarkedspolitik en stribe forslag til indholdet i en hvidbog. Forslagene er efterfølgende drøftet og kvalificeret i samarbejde med Henrik Røgind, Ulrich Fredberg og Jens Møller Rasmussen.
Projektet er sponsoreret af medicinalvirksomheden Roche.
Hvidbogens konklusioner er blevet diskuteret i DRS' bestyrelse 18. januar og bestyrelsen bakker op om anbefalingerne med det forbehold, at en "jævn fordeling af speciallæger i landet" ikke må indebære tvangsforanstaltninger. Link til hvidbog

Om biosimilære lægemidler 3. oktober 2015

Det biosimilære lægemiddel Remsima er nyligt introduceret i behandlingen af forskellige reumatologiske sygdomme, hvor betændelse spiller en stor rolle. Remsima er tilstræbt at være en kopi af originalpræparatet Remicade og ligner  derfor dette meget. Remsima og Remicade tilhører gruppen af TNF-alfa-blokkere, som omfatter forskellige stoffer: Remsima, Remicade, Cimzia, Humira, Enbrel og Humira. Disse stoffer er udviklet til at neutralisere TNF-alfa, der er et centralt budbringermolekyle i betændelsesprocessen. Inden for gruppen er der ganske store forskelle i kemisk opbygning, og stoffernes kliniske virkning er da heller ikke ens.
Mange steder er Remicade blevet erstattet af Remsima, da stofferne ligner hinanden meget, og da Remsima er meget billigere.
Spørgsmålet er, om det vil blive foreslået at skifte velbehandlede patienter i en anti-TNF-alfa-behandling til det til enhver tid billigste stof indenfor denne gruppe. Der er kun lavet meget få undersøgelser af sådanne skift og konklusionen er, at man ikke sikkert kan regne med at der er effekt af dét stof som der skiftes til. Der er endvidere andre problemer med sådanne skift. For mange patienter vil det være forvirrende at skulle skifte mellem forskellige præparater, der gives med forskelligt interval og måske endda på forskellig måde. Et problem ved flere af disse medikamenter er, at patienterne danner antistoffer mod medikamentet, som derved mister sin effekt. Det er helt uvist hvordan skift mellem flere præparater vil påvirke denne proces.
Alt i alt er det Dansk Reumatologisk Selskabs klare holdning, at det ikke kan anbefales, at patienter, som er velbehandlede på én TNF-alfa-hæmmer skiftes til behandling med et andet stof inden for samme gruppe. Det kan heller ikke anbefales, at patienter som er velbehandlede på andre biologiske præparater (Orencia, Roactemra, Mabther og Kinaret) skiftes til biosimilære lægemidler med andre virkningsmekanismer herunder TNF-alfa-hæmmere.

Copyright 2013 Dansk Reumatologisk Selskab